دکتر ظریف : وقتی کشوری نگاه و دست خود را جلوی بیگانه دراز کند این امنیت و پایداری پایدار نخواهد ماند

 

 رئیس جمهور کشوری وقتی اعلام میکند زمانی به کشورهای منطقه ما سفر می کند که آن ها تضمین بکنند که در کشور  من سرمایه گذاری می کنند در غیراینصورت حمایت و سفر نخواهد کرد.

جالب این است که همان کشور هدف از سفر خود را دوشیدن آن کشور ها می داند و آنها را مثل گاو ماده خطاب می کند خب عزت این امنیت کجاست؟! و آیا این امنیت چه ارزشی دارد وقتی که نگاه ما به بیرون باشد و از مردم خود دور باشیم چرا پس جمهوری اسلامی ایران اینگونه نیست.

 

 

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید