واکنش پانته آ بهرام

پانته آ بهرام در رابطه با حاشیه های پیش آمده از حضورش در جشنواره فجر 38 با پوشش لباس ترکمن اش چنین تصریح کرد:

«وقتتان را تلف نکنید دوستان من اگر دنبال حاشیه بودم سالی که فیلم «من مادر هستم »سالی که «بی خود و بی جهت» سالی که« بلوک ۹ ...».....راهِ دور چرا ؟ همین امسال که فیلم « آینده» از مسابقه ی جشنواره بیرون ماند ! اعتراض ،یا سرو صدا به جهت دیده شدن !!!!!؟؟؟؟، میکردم. البته شاید اینهمه سکوت در طول بیست و چند سال کار تصویر هم، جایز نبود.شلوغ نکنید و آدرس غلط به مردمِ ساده ندهید .موضوعاتی بس مهمتر در جامعه برای پرداختن هست !من سالهاست که یک ارتش تک نفره ام. به تنهایی از حق ام دفاع کردم و میکنم. !ترس از زنانِ قدرتمند، زنانی که میخواهند یک رو باشند خود خودشان باشند،یک اپیدمیِ جهانی ست و در ایران بیشتر. با حاشیه سازی حاشیه نشین نخواهم شد! (در ضمن لباس و کلاه م قدیمی ست مثلِ خودم و کارِ دستِ زنانِ ترکمن صحراست»

پانته آ بهرام در جشنواره فجر 38

پانته آ بهرام در جشنواره فجر 38

پانته آ بهرام در جشنواره فجر 38

پانته آ بهرام در جشنواره فجر 38

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید