در کشور ما ایران اختلافات طبقاتی بسیاری وجود دارد بعضی از افراد به قدری پولدار هستند که نمیدانند با پولشان چیکار کنند و بعضی دیگر حتی پول خرید مایحتاج زندگی شان را نیز ندارند. در تصویری که در ادامه برای شما آورده ایم پارکینگ یکی از ایرانیان ساکن شهر جلفا در منطقه آزاد ارس را می بینید که خاص ترین خودرو ها در آن وجود دارد و ساعت میلیاردی صاحب آن هم مشاهده می شود. در این پارکینگ تنها ماشین لامبورگینی اونتادور موجود در ایران به چشم میخورد که در کنار دومین فراری ۴۵۸ کشور خود نمایی می کند.

پارکینگ یک بچه پولدار ایرانی

تنها لامبورگینی اونتادور موجود در ایران در کنار دومین فراری ۴۵۸ کشور در پارکینگ یکی از ساکنان شهر جلفا در منطقه آزاد ارس.

خودروهای خاص یک بچه پولدار ایرانی

زندگی بچه پولدارهای ایرانی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید