پروفایل، متن و عکس نوشته ویژه روز بزرگداشت مولانا

8 مهر ماه مصادف با روز بزرگداشت مولانا است برای آشنایی با این روز با ما همراه باشید. جلال الدین محمد بن شیخ بهاءالدین محمد معروف به مولوی شاعر عارف و فیلسوف بزرگ یکی از بزرگ ترین مفاخر ادبی ایرانیان به شمار می رود.

زندگینامه مولانا

روز بزرگداشت مولانا

زوز بزرگداشت مولانا

او در ششم ربیع الاول سال 604 هجری چشم به دنیا گشود. در شش سالگی پدر مولانا، شیخ فریدالدین عطار نیشابوری را ملاقات کرد و شیخ به دیدن فرزند خردسال او شادمان شد و گفت: «این فرزند را گرامی دار که زود باشد که از نفس گرم خود آتش به سوختگان عالم زند» و یک نسخه از کتاب اسرارنامه خود را به او داد.

پس از مدتی که جلال الدین به دریافت کمالات و علوم عصر خود نائل آمد، به موجب وصیت والدش بر مسند افاده قدم گذاشت و لوای نشر علوم و درس فنون برافراشت؛ به طوری که نوشته اند چهارصد نفر در حوزه درس مولانا جلال الدین حاضر می شدند و از محضرش مستفید و مستفیض می گشتند؛

ولی مولانا به علت اینکه فضائل صوری و ظاهری را مطلوب طبع خود نیافت، حوزه تدریس را ترک گفت و به خدمت مشایخ و جمع کثیر علمای متفرق پرداخت و عاقبت شیخ اجل شمس تبریزی را در 38 سالگی یافت و آن چنان مستغرق بحر فضیلت این پیر روشن دل گردید که یک پارچه شور و هیجان شد.

... و سرانجام این کوره گدازان شور و عشق و این زبان گویای اسرار فیه ما فیه و این گردنده تیزبال آسمان های خیال و این پیر روشن ضمیر و ستاره فروزان عالم اثیر در سنه 672 هجری قمری چشم از جهان فرو بست.

متن روز بزرگداشت مولانا

مولوی

مولوی

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید

معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید

معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار

در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید

8مهر روز بزرگداشت شاعر گرانقدر مولوی گرامی باد

سالروز مولانا

سالروز مولانا

از دل تو در دل من نکته هاست
آه چه ره است از دل تو تا دلم
گر نکنی بر دل من رحمتی
وای دلم وای دلم وا دلم

عکس پروفایل روز بزرگداشت مولانا

عکس پروفایل روز بزرگداشت مولانا

ای که می پرسی نشان عشق چیست
عشق چیزی جز ظهور مهر نیست

عشق یعنی مشکلی آسان کنی
دردی از در مانده ای درمان کنی

در میان این همه غوغا و شر
عشق یعنی کاهش رنج بشر

عشق یعنی گل به جای خار باش
پل به جای این همه دیوار باش

عشق یعنی تشنه ای خود نیز اگر
واگذاری آب را، بر تشنه تر

عشق یعنی دشت گل کاری شده
در کویری چشمه ای جاری شده

عشق یعنی ترش را شیرین کنی
عشق یعنی نیش را نوشین کنی

هر کجا عشق آید و ساکن شود
هر چه نا ممکن بود ، ممکن شود

تصویر پروفایل روز بزرگداشت مولانا

تصویر پروفایل روز بزرگداشت مولانا

کسی که ندای درونی خود را می شنود،

نیازی نیست که به سخنان بیرون گوش فرا دهد.

روز بزرگداشت مولانا مبارک

عمس نوشته روز بزرگداشت مولانا

عکس نوشته روز بزرگداشت مولانا

اندر دل بی وفا غــم و ماتم باد

آن را که وفا نیست ز عالم کم باد

دیدی که مـرا هیچ کسی یاد نکرد

جز غـم که هزار آفرین بر غم باد

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

تصویر نوشته روز بزرگداشت مولانا

تصویر نوشته روز بزرگداشت مولانا

حیلت رها کن عاشقــا دیوانه شو دیوانه شو

و انـدر دل آتش درآ پــــروانـه شــو پروانــــــه شو

هــم خــویش را بیگـــانه کن هم خانه را ویرانه کن

و آنگه بیا با عاشقان هم خانـه شـو هم خانه شــو

8مهر روز بزرگداشت شاعر گرانقدر مولوی گرامی باد

عکس پروفایل جالب روز بزرگداشت مولانا

عکس پروفایل جالب روز بزرگداشت مولانا

من عاشقی از کمال تو آموزم
بیت و غزل از جمال تو آموزم

در پرده دل خیال تو رقص کند
من رقص خوش از خیال تو آموزم

عکس نوشته خاص روز بزرگداشت مولانا

عکس نوشته خاص روز بزرگداشت مولانا

صد نامه فرستادم

صد راه نشان دادم

یا راه نمی دانی

یا نامه نمی خوانی!

“مولوی”

عکس پروفایل 8 مهر

عکس پروفایل 8 مهر

عکس نوشته 8 مهر

عکس نوشته 8 مهر

معشوقه چو آفتاب تابان گردد
عاشق به مثال ذره گردان گردد

چون باد بهار عشق جنبان گردد
هر شاخ که خشک نیست رقصان گردد

عکس پروفایل روز بزرگداشت مولانا

عکس پروفایل روز بزرگداشت مولانا

برخیز و طواف کن بر آن قطب نجات

ماننده ی حاجیان به کعبه و به عرفات

چه چسبیدی تو بر زمین چون گل تر

آخر حرکات شد کلید برکات

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

عکس نوشته مناسب روز بزرگداشت مولانا

عکس نوشته مناسب روز بزرگداشت مولانا

در این خاک در این خاک در این مزرعه پاک

به جز عشق به جز عشق دگر هیچ نکاریم

“مولوی”

متن تبریک روز بزرگداشت مولانا

متن تبریک روز بزرگداشت مولانا

در پی هر گریه

آخر خنده ای است.

روز بزرگداشت مولانا مبارک

متن ادبی روز بزرگداشت مولانا

متن ادبی روز بزرگداشت مولانا

آدمی فربه شود از راه گوش * جانور فربه شود ازحلق و نوش»

«آدمی مخفی است در زیر زبان * این زبان پرده است بر درگاه جان»

«آزمودم مرگ من در زندگی است * چون رهم زین زندگی، پایندگی است»

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

پیام تبریک روز بزرگداشت مولانا

پیام تبریک روز بزرگداشت مولانا

گفت ای یاران زمان آن رسید

کان سر مکتوم او گردد پدید

جمله برخیزید تا بیرون رویم

تا بر آن سر نهان واقف شویم

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

روز بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا

تادر طلب گوهر کانی کانی

تا در هوس لقمه نانی نانی

این نکته رمز اگر بدانی دانی

هر چیز کـه در جستن آنی آنی

روز بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا

دلتنگم و دیدار تو درمان من است

بی رنگ رخت زمانه زندان من است

بر هیچ دلی مبـاد و بر هیچ تنی

آنچ از غم هجران تو بر جان من است

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

روز بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا

در جهان هر چیز چیزی جذب کرد

گرم گرمی را کشید و سرد سرد

سوگند باطل باطلان را می کشند

باقیان از باقیان هم سرخوشند

ناریان مر ناریان را جاذبند

نوریان مر نوریان را طالبند

روز بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا

ای قـوم بــه حج رفتـه کجایید کجایید

معشــوق همیــن جـاست بیایید بیایید

معشــوق تــو همسـایه و دیــوار به دیوار

در بادیه ســـرگشته شمـــا در چــه هوایید

۸مهر روز بزرگداشت شاعر گرانقدر مولوی گرامی باد

روز بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا

علت عاشق ز علت ها جداست

عشق اسطرلاب اسرار خداست

روز بزرگداشت مولانا مبارک

روز بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا

گفت ای یاران زمان آن رسید

کان سر مکتوم او گردد پدید

جمله برخیزید تا بیرون رویم

تا بر آن سر نهان واقف شویم

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

روز بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا

ای یوسف خوش نام مـا خوش می روی بر بام مــــا

ای درشکـــسته جــام مـا ای بــردریـــــده دام ما

ای نــور مـا ای سور مـا ای دولت منصــور مـا

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

روز بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا

آن وقت که بحر کل شود ذات مرا

روشن گردد جمال ذرات مرا

زان می سوزم چو شمع تا در ره عشق

یک وقت شود جمله اوقات مرا

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

روز بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من
دل من داند و من دانم و دل داند و من

خاک من گل شود و گل شکفد از گل من
تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من

روز بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا

من پیر فنا بدم جوانم کردی
من مرده بدم ز زندگانم کردی

می ترسیدم که گم شوم در ره تو
اکنون نشوم گم که نشانم کردی

روز بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا

گر کسی گوید که بهر عشق بحر دل چرا شوریده و شیدا شود؟
تو جوابش ده که: اندر شوق بحر قطره بی آرام و ناپروا شود

روز بزرگداشت مولانا

روز بزرگداشت مولانا

بشکن سبو و کوزه ای میرآب جان ها

تا وا شود چو کاسه در پیش تو دهان ها

بر گیجگاه ما زن ای گیجی خردها

تا وارهد به گیجی این عقل ز امتحان ها

روز بزرگداشت مولوی گرامی باد

روز بزرگداشت مولانا

عکس پروفایل مناسب روز بزرگداشت مولانا

من از عالم تو را تنها گزیدم
روا داری که من غمگین نشینم؟!

شد ز غمت خانه سودا دلم
در طلبت رفت به هر جا دلم

در طلب زهره رخ ماه رو
می نگرد جانب بالا دلم

روز بزرگداشت مولانا

مولانا جلال الدین بلخی

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید