50 پروفایل ویژه روز جهانی سالمند

برای آشنایی با پروفایل و متن ویژه روز جهانی سالمند با ما همراه باشید:

متن زیبا برای روز جهانی سالمندان

عکس پروفایل روز جهانی سالمند

عکس پروفایل روز جهانی سالمند

موهای سفیدشان را که می بینی، دلت از غم پر می شود. می دانی که زمان خواهد گذشت و تو نیز روزی، سفیدی موها را تجربه می کنی و دست هایت چروک و سوی چشمانت به ضعف می گراید. پشت تو نیز روزی خمیده می شود. دست هایت می لرزد و زیبایی چشم گیرت زیر موج چروک های صورتت جمع می شود.

تصویر پروفایل روز هانی سالمند

تصویر پروفایل روز جهانی سالمند

امام علی (ع) می فرمایند:
«اندیشه پیر در نزد من از تلاش جوان خوشایدتر است».
( نهم مهرماه، روز جهانی سالمند گرامی باد )

عکس نوشته روز جهانی سالمند

عکس نوشته روز جهانی سالمند

پیر شدن و رسیدن به سالمندی و با روزگار ضعف، هم آغوش گردیدن، یک جریان طبیعی و عمومی در نظام آفرینش است. انسان نیز خواه ناخواه، زندگی را از دوران کودکی و ناتوانی آغاز کرده، مرحله جوانی و قدرتمندی را پشت سر می گذارد و به تدریج با سختی های روزگار پیری و سالمندی، دست به گریبان می شود.

عکس پروفایل جالب روز جهانی سالمند

عکس پروفایل جالب روز جهانی سالمند

کارهای بزرگ زاییده ی زور و بازو و چستی و چالاکی نیست؛ بلکه مولود تجربه و پختگی و شخصیت و نفوذ کلام است و این مزایا و صفات را تنها در پیران باتجربه می توان جست.

تصویر نوشته روز جهانی سالمند

تصویر نوشته روز جهانی سالمند

پیری رسید و فصل جوانی گذشت دیدی دلا که عمر چه سان بی خبر گذشت

ما را دگر چه چشم امّیدی به پیری است کز پیش من جوانی با چشم تر گذشت

گر بعد من کسی نکند هیچ یاد من این خرد و این خیال نَیَرزَد به سرگذشت

یاد از گذشته می کنم و آه می کشم گر چه گذشته نیز به آه و شَرر گذشت

عکس نوشته خاص روز جهانی سالمند

عکس نوشته خاص روز جهانی سالمند

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

«کسی که نسبت به کوچک ترهای امت من رحم و عطوفت نداشته و نسبت به بزرگ سالان آنان اکرام و احترام به خرج ندهد، از ما نیست»

افسوس که ایام جوانی بگذشت

حالی نشد و جهان فانی بگذشت

روز سالمند مبارک

عکس پروفایل روز 9 مهر

عکس پروفایل 9 مهر

امروز اگر بزرگ شدیم به برکت کسانیست که در این آشوب روزگار سپرجوانیمان شدند و رنجهایمان رابه دوش کشیدند
کسانیکه امروزصورتشان پراز چین و چروک شده… ۱ اکتبر ‎روز جهانی سالمند گرامی

عکس نوشته روز 9 مهر

عکس نوشته 9 مهر

همه می گویند آرزو بر جوانان گناه نیست و من می گویم بر پیران هم!

روز سالمند مبارک

عکس پروفایل 1 اکتبر

عکس پروفایل 1 اکتبر

خداوند مهربان در قرآن کریم مراحل سه گانه حیات انسان را اینگونه بیان فرموده است: «این خدای بزرگ است که، شما را از نطفه ضعیف آفرید ودر شرایط ضعف و ناتوانی پرورش داد. بعد دوران قدرت و جوانی بشما بخشید و سپس روزگار ضعف و پیری را برای شما مقرر داشت.»

بنابر این، دوران سالمندی، مانند دوران کودکی و جوانی، یک سیر طبیعی جهان خلقت انسان ودر واقع، مرحله پندپذیری، عبرت آموزی و به کارگیری تجربیات دوران های گذشته است.

عکس نوشته روز 1 اکتبر

عکس نوشته روز 1 اکتبر

سالخوردگی تا حدودی شبیه سفر به سرزمینی دیگر است. اگر پیش از سفر به این سرزمین خود را آماده کرده باشید، در آنجا نیز به شما خوش خواهد گذشت …

روز سالمند مبارک

عکس پروفایل روز جهانی سالمند

عکس پروفایل مناسب روز جهانی سالمند'

هرگز افسوس پیر شدن را نخورید ؛

چرا که افرادی بسیاری از این امتیاز محروم مانده اند ...

روز سالمند مبارک

عکس نوشته مناسب روز جهانی سالمند

عکس نوشته مناسب روز جهانی سالمند

شرمنده می کند فرزند را

دعای خیر مادر در کنج خانه ی سالمندان .

روز سالمند مبارک

متن ادبی روز جهانی سالمند

متن ادبی روز جهانی سالمندان

فرا رسیدن روز گرامی داشت سالمندان و کهن سالان، بر این سرمایه های معنوی جامعه گرامی باد.

درخانواده ای که بزرگ ترها کوچک شوند کوچکترها هیچ گاه بزرگ نخواهند شد. (روز سالمند مبارک )

پیام تبریک روز سالمندان

پیام تبریک روز سالمندان

چه بخواهیم و چه نخواهیم هر چه پیر تر میشویم ثروتمند تر میشویم !

نقره در سر - طلا در دهان - سنگ در کلیه - قند در خون

سرب در پا - آهن در رگها

آیا هرگز گمان می کردید شما یک چنین دارائی هایی را درخود جمع کنید؟؟

دارایی هایی از نوع منفی

روز سالمند مبارک

هفته ملی سالمندان

هفته ملی سالمند

روز سالمندان را با سپاس و ستایش از سالمندان گرامی بداریم.

یک اکتبر «۹ مهر»
روز جهانی سالمند گرامی باد.

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

جوانی شمع ره کردم که یابم زندگانی را

نجستم زندگانی را، و گم کردم جوانی را

کنون با بار پیری، آرزومندم که برگردم

به دنبال جوانی، کوره راه زندگانی را

روز سالمند مبارک

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

خردمندی و موشکافی تجربه و علم به پیران ما آموخته است تا چه هنگام و چگونه رفتار کنند و این همان اندوخته ارزشمند دوران کهن سالی است.

ای سالمند! موهای سپید و کمرخمیده ات، حکایت از پیری وجودت دارد، ولی دلت زنده است و امیدوار از پیمودن موفقیت آمیز راه های پرپیچ و خم زندگی. روزت مبارک.

روز سالمند مبارک

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

نگذاریم امروز

پدربزرگ ها و مادربزرگ ها ،

تنهایشان را با عکس های قدیمی تقسیم کنند

روز سالمند مبارک

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

پیر در پنهان هر رخداد ،

نکته ها می بیند که دیده دیگران به دیدن آن نابیناست

ما با احترام به کهن سالان ،

در حقیقت به فردای خود احترام می گذاریم

روز سالمند مبارک

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

سالمندی، موهبتی الهی است و سالمند اگر چه خسته ی راه است، ولی تجربه ی گرانبهایش، از بزرگ ترین گنجینه هاست ...

روز سالمند مبارک

وجود پیران سالخورده بین شما ،

باعث افزایش نعمت های الهی است

رسوال محمد ( ص )

روز سالمند مبارک

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

روز جهانی سالمند

آیا این مطلب مفید بود؟ 4
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید