80 پروفایل و متن زیبا مخصوص روز جهانی ناشنوایان

اگر برای روز جهانی ناشنوایانان به دنبال عکس نوشته ، پروفایل یا متن مناسب هستید با دنیای سرگرمی تانما همراه باشید:

متن روز ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

هر ساله هشتم مهر ماه که برابرمی شود با سی ام سپتامبر، «روز جهانی ناشنوایان» نام گذاری شده است. علت نامگذاری این هفته این بوده است که مصادف با هفته آخر سپتامبر، گرامیداشت سالروز فوت «دکتر شرایر» است. وی اولین رئیس ناشنوای فدراسیون ناشنوایان و دانشگاه گالوت بود

.هدف از این نام گذاری ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته هایی از زبان اشاره و آگاهی سیاست مداران و همچنین عموم مردم از مشکلاتی است که این قشر با آن رو به رو هستند.

عکس پروفایل روز جهانی ناشنوایان

عکس پروفایل روز جهانی ناشنوایان

متن ادبی روز ناشنوایان

دل نوشته یک ناشنوا : خدایا .... من بنده تو هستم، همان که به خواست و مصلحت تو، از یکی از حواس خود، حس شنوایی محروم است. بار الها! این بنده ناچیز، تو را به خاطر همه آنچه از نعمت ها که در اختیار او قرار داده ای و آنچه به مصلحت قرار نداده ای سپاس می گوید؛ چرا که تو قادر مطلقی.

تصویر پروفایل روز جهانی ناشنوایان

تصویر پروفایل روز جهانی ناشنوایان

اولین بار در سال ۱۹۵۱ و در شهر رم ایتالیا بود که فدراسیون جهانی ناشنوایان به عنوان نهادی غیر دولتی برای حمایت از ناشنوایان تشکیل شده و به رسمیت شناخته شد. هدف از تشکیل این فدراسیون که بیش از ۱۳۰ کشور جهان در آن عضو هستند،

احقاق حقوق ناشنوایان، شناسایی و بهبود مشکلات و موانع بر سر زندگی روزانه آنها و نیز فراهم آوردن شزایط تحصیل، اشتغال و زندگی برابر با سایر افراد جامعه است.

عکس نوشته روز جهانی ناشنوایان

عکس نوشته روز جهانی ناشنوایان

امید است به یاری پروردگار ، هم میهنان ناتوان را بیش از پیش دوست داشته و همیشه برای یاری این مهربانان از دل و جان مایه بگذاریم

روز ناشنوایان گرامی باد.

تصویر نوشته روز جهانی ناشنوایان

تصویر نوشته روز جهانی ناشنوایان

ن مثل ناشنوا… روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.

عکس پروفایل جالب روز جهانی ناشنوایان

عکس پروفایل جالب روز جهانی ناشنوایان

خنده هایت بی صداست. آهنگ کلامت به افق ها می رسد.

روزت ناشنوا مبارک

عکس نوشته خاص روز جهانی ناشنوایان

عکس نوشته خاص روز جهانی ناشنوایان

هشتم مهر ماه روز جهانی ناشنوایان گرامی باد.

عکس پروفایل 8 مهر

عکس پروفایل 8 مهر

صداقت و راستی که شاید آرزوی فریاد آن را دارید در ضربان حیاتتان می تپد و شما می شنوید، نه با حس شنواییتان، بلکه با تمام وجودتان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

دستان ما کلام ماست.

روز ناشنوایان گرامی باد.

عکس پروفایل 30 سپتامبر

عکس پروفایل 30 سپتامبر

خداوند گرچه از بعضی ها نعمت شنیدن ، دیدن ، حرف زدن و . . . را می گیرد ولی در عوض قدرتها و توانمندی های فراوان و گسترده ای را می دهد

که براستی می شود گفت این پاک زیستان ، توانمندان راستین روزگاران هستند

روز ناشنوایان گرامی باد.

عکس نوشته 8 مهر

عکس نوشته 8 مهر

عشق به هستی در اعماق نگاهتان متبلور است. روز ناشنوایان گرامی باد.

عکس پروفایل مناسب روز جهانی ناشنوایان

عکس پروفایل مناسب روز جهانی ناشنوایان

در گذر زمان غرق می شوی و در دنیای سکوت خویش عمق محبت را لمس می کنی. روز جهانی ناشنوایان را تبریک می گویم.

عکس نوشته مناسب روز جهانی ناشنوایان

عکس نوشته مناسب روز جهانی ناشنوایان

ناشنوایان گرچه نمی توانند با گوشهایشان بشنوند ،

اما با هزاران دریافتهای قلبی صداهایی را می شنوند که ما شنوایان نمی شنویم

متن ادبی روز جهانی ناشنوایان

متن ادبی روز جهانی ناشنوایان

ناشنوایان گرچه نمی توانند با گوش هایشان بشنوند، اما با هزاران دریافت های قلبی صداهایی را می شنوند که ما شنوایان نمی شنویم...

پیام تبریک روز ناشنوایان

پیام تبریک روز ناشنوایان

هلن کلر : اگر این فرصت به من داده می شد که یکی از دو حس خود را بازیابم، ترجیح می دادم نابینا بمانم، ولی بشنوم

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

روز جهانی ناشنوایان

آیا این مطلب مفید بود؟ 3
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید