پست اینستاگرام حدیث تهرانی

حدیثه تهرانی با انتشار متن و عکس زیر صفحه ی اینیتاگرامش را به روز رسانی کرد:

. نان از سفره و کلمه از کتاب،
چراغ از خانه و شکوفه از انار ،
آب از پیاله و پروانه از پسین،
ترانه از کودک و تبسم از لبانمان گرفته اید،
با رویاهامان چه می کنید!
ما رویا می بینیم و شما دروغ می گویید ... ستاره از آسمان و باران از ابر،
دیده از دریا و زمزمه از خیال،
کبوتر از کوچه و ماه از مغازله،
رود از رفتن و آب از آوازِ آینه گرفته اید،
با رویاهامان چه می کنید؟
#سید_علی_صالحی 🔥💫

حدیثه تهرانی و همسرش

حدیثه تهرانی و همسرش

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید