هانیه توسلی در بی صدا حلزون

بهرنگ دزفولی زاده درباره فیلم بیان کرد: فیلمنامه اولین اثر من فضایی مرتبط با زندگی ناشنوایان دارد و حلزون اشاره به بخش میانی گوش است که تاثیر بسزایی در شنوایی انسان دارد. قصه ما در یک خانواده ناشنوا اتفاق می افتد و طبیعتا ورود به چنین موضوعاتی سخت است به خصوص که ما با بودجه و سختی کار همراه بودیم.

وی با ذکر اینکه بازیگران فرصت زیادی را صرف تمرین زبان اشاره کردند، افزود: یک ماه و نیم برای چند نقش وقت گذاشتیم و بازیگران هم برای نقش شان انرژی زیادی گذاشتند. هانیه توسلی نقش یک کم شنوا را بازی می کند و محسن کیایی و پدرام شریفی هم با زبان اشاره صحبت می کنند. در واقع پیش از قصه ما متوجه می شویم وقتی محسن کیایی به دنیا آمده ناشنوا بوده و برادرش هم زبان اشاره را یاد گرفته است.

گریم هانیه توسلی در سینمایی بی صدا حلزون

گریم هانیه توسلی در سینمایی بی صدا حلزون

آیا این مطلب مفید بود؟
نظر خود را بنویسید! لطفا کلیک کنید