مهمترین نشانه های توبروز اسکلروزیس در کودکان چیست +علل بیماری

توبروز اسکلروزیس از جمله بیماری های ژنتیکی است که به کودکان به ارث می رسد و امکان دارد با علائم خفیف تا شدید بروز پیدا کند. این بیماری متاسفانه عوارضی زیادی دارد و قابل پیشگیری نیست. برای درمان بیماری توبروز اسکلروزیس در کودکان، والدین باید فرزندشان را نزد پزشک ببرند تا درمان های لازم انجام شود.