هیپوپلازی مینای دندان چیست | مهمترین نشانه های نقص مینای دندان

هیپوپلازی مینای دندان به دلایل ژنتیکی و محیطی بروز پیدا می کند و اگر زود تشخیص داده شود امکان پیش روی و تشدید علائم آن کم می شود. بنابراین افرادی که دچار هیپوپلازی دندان می شوند باید سریعا به دنداپزشک مراجعه کنند تا ضمن بررسی دقیق وضعیت خود، درمان و توصیه های لازم را برای مراقبت دندانی دریافت کنند.