تصویری دیدنی از شاهرخ استخری و دخترانش در خارج از کشور

شاهرخ استخری از هنرمندان به نام ایرانی است . او از هنرمندان فعال در شبکه های اجتماعی و اینستاگرام است . استخری در جدیدترین پست اینستاگرام خود تصویری از خود در کنار دخترانش نبات استخری و پناه استخری منتشر کرده است در تانما این پست اینستاگرامی شاهرخ استخری را ببینید